Senere skolestart = god skolepolitikk

Ungdom bør ikke starte på skolen før kl. 09. Jeg skriver ikke dette for å være grei med trøtte tenåringer. Det handler om biologi.

Det er et faktum at ungdom har søvnunderskudd i skolehverdagen. Det er et dårlig utgangspunkt for læring. Å være opplagt på skolen er et ansvar elevene selv og vi foreldrene må ta. Men når majoriteten av tenåringene våre sover for lite, er det også et samfunnsansvar. Nok søvn er like viktig for tenåringers hode og kropp som et sunt kosthold og fysisk aktivitet.

Norsk skole har store utfordringer. Alle partiene har sine løsninger for å redusere fraværet og øke elevenes motivasjon, lærelyst og kunnskapsnivå. Spørsmålet er: hvordan?

Det er lett å forføres av Fremskrittspartiets forslag som å fjerne obligatorisk nynorsk. Eller innføre strengere regler, som vi hadde før (det ble jo folk av oss også). Det er vanskeligere å forholde seg til ting vi ikke har prøvd selv. Hva med et enkelt tiltak alle kjenner, og som vi vet øker motivasjon, overskudd og prestasjon?

For det er det vi får om elevene sover mer. En slik endring trengs fordi det i puberteten skjer en forandring i ungdommers søvn og døgnrytme. En tenåring har rett og slett vanskeligere for å sovne så tidlig at søvnbehovet dekkes om skolen starter kl. 08. Det å være opplagt og påskrudd kl. 08 tilsvarer at vi voksne er det samme klokken 06. Dette siste er ikke en mening. Det er biologi. Det er fakta.

Skolen bør starte en time senere. En slik endring støttes av søvnforskere verden rundt. Senere start på skoledagen gir elevene:

  • mer søvn (forskning viser at elevene legger seg ikke tilsvarende senere)
  • bedre psykisk helse
  • bedre læring
  • bedre karakterer
  • mindre fravær

Snakk om lavthengende frukt for å endre skolen i riktig retning. Jeg tror til og med det er lettere å gjennomføre enn å bli kvitt nynorsk. Var det jeg som drev skole, ville jeg innført senere skoledag uten å blunke.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *