Vi endrer ikke skolestart bare fordi elevene er trøtte!

Mandag ble det annonsert at Osloskolen innfører et toårig forsøksprosjekt hvor utvalgte skoler skal prøve ut senere skolestart. All ære til byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), for å være lydhør for kunnskap om ungdommenes søvnbehov. Men for å lykkes med dette prosjektet tror jeg skoleeierne (og forskerne) må være tydelige på …